Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty.
Powiązania z EKK:
  • EI1A_K03
    potrafi pracować w zespole, w szczególności zaplanować i zorganizować pracę