Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wody termalne mineralne i leczniczę - własności, poszukiwanie i udostępnianie
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W03
    Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii środowiska, geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska