Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wody termalne mineralne i leczniczę - własności, poszukiwanie i udostępnianie
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość aspektów prawnych pozyskiwania wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W10
    Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej