Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wody termalne mineralne i leczniczę - własności, poszukiwanie i udostępnianie
Efekt kształcenia:
Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie