Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonomia
Efekt kształcenia:
Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych.
Powiązania z EKK:
  • FI3A_W04
    Ma wiedzę na temat wybranych problemów z filozofii nauki lub mikro- i makroekonomii.
  • SSD3A_W04
    Ma wiedzę na temat wybranych problemów z filozofii nauki lub mikro- i makroekonomii.