Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ekonomia
Efekt kształcenia:
Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań
Powiązania z EKK:
  • FI3A_K02
    Potrafi dostrzec i scharakteryzować dodatkowe aspekty (np. etyczne, środowiskowe) prowadzonych badań. Ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  • SSD3A_K02
    Potrafi dostrzec i scharakteryzować dodatkowe aspekty (np. etyczne, środowiskowe) prowadzonych badań. Ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.