Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma wiedze na temat znaczenia energetyki konwencjonalnej i jej wpływu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W04
    ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska
  • EZ1A_W10
    ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne