Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Student umie zebrać dane, zredagować i zaprezentować, wykonany w grupie, projekt na wybrany temat dotyczący wpływu na środowisko sektora paliwowo-energetycznego.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U08
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą studiowanym zagadnieniom zarówno w języku polskim i angielskim
  • EZ1A_U09
    Potrafi przygotować w języku polskim i angielskim opracowanie zawierające prezentację wyników z realizowanego zagadnienia oraz opracować niezbędną dokumentację techniczną