Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole i jest świadomy gotowości ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną część projektu
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • EZ1A_K07
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera (specjalisty w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii), w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje