Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy projektowania inżynierskiego
Efekt kształcenia:
Student ma posiadać wiedzę z zakresu obliczania elementów części maszyn i urządzeń.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W13
    zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej i projektowania inżynierskiego