Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy projektowania inżynierskiego
Efekt kształcenia:
Student ma posiadać wiedzę z podstaw konstruowania i eksploatacji maszyn i urządzeń.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W11
    ma elementarną wiedzę z zakresu budowy, cyklu eksploatacji i zasady działania podstawowych maszyn i urządzeń przemysłu hutniczego