Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona powietrza
Efekt kształcenia:
Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U02
    Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do poznania zjawisk zachodzących w atmosferze, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
  • EZ1A_U07
    Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych