Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona powietrza
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania