Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyczne podstawy konwersji energii
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować lub zmodernizować dowolną instalacje w oparciu o pakiety symulacyjne MolyFlower oraz Multicalc
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U04
    Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki