Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Instalacje fotowoltaiczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować instalację fotowoltaiczną.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
  • EZ1A_U13
    Potrafi obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii
  • EZ1A_U16
    Potrafi zaprojektować instalację energetyczną bazującą na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii oraz dokonać jej analizy techniczno – ekonomicznej w odniesieniu do konwencjonalnych instalacji energetycznych