Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Instalacje fotowoltaiczne
Efekt kształcenia:
Student zna korzyści środowiskowe płynące ze stosowania instalacji fotowoltaicznych.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K07
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera (specjalisty w zakresie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii), w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje