Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Instalacje fotowoltaiczne
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie parametrów elektrycznych, optycznych i środowiskowych dla różnych systemów fotowoltaicznych.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W03
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy atmosfery oraz podstawowych zjawisk w niej zachodzących; zna podstawowe pojęcia związane z budową atmosfery
  • EZ1A_W09
    ma wiedzę w zakresie meteorologii, klimatologii, hydrologii, hydrogeologii i ochrony środowiska pozwalającą na przeprowadzenie analiz dotyczących możliwości wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii