Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązków oraz odpowiedzialności w dziedzinie BHP a także podstawowa znajomość systemu ochrony pracy
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W15
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle hutniczym