Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę dotyczacą organizacji bezpiecznej pracy oraz zna wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy. Student ma wiedzę o zasadach BHP obowiązujących w przemyśle hutniczym.
Powiązania z EKK:
  • ME1A_W15
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle hutniczym