Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia:
student umie udzielic pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
Powiązania z EKK:
  • ME1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych