Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia:
student posiada umiejętność reagowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz nagłych zarówno w środowisku pracy jak i nauki
Powiązania z EKK:
  • ME1A_U21
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy