Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia:
student rozumie potrzebę szkoleń z zakresu BHP- wstępnych, ogólnych, specjalistycznych, podstawowych i stanowiskowych
Powiązania z EKK:
  • ME1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych