Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia:
student ma świadomość odpowiedzialności (za pracę własną i zespołową) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyraża gotowość do podporządkowania się odpowiednim procedurom BHP związanym z wykonywanymi czynnościami
Powiązania z EKK:
  • ME1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania