Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia:
student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny na konkretnym stanowisku pracy wymagającym szczególnego bezpieczeństwa i w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Powiązania z EKK:
  • ME1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy