Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W13
    Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
  • IS1A_W14
    Ma postawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej