Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować w zespole
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K03
    Potrafi kierować oraz pracować w zespole odpowiedzialnym za wspólną realizację zadania z zakresu informatyki wraz z oceną, określeniem i uwzględnieniem prorytetów dotyczących poszczególnych części zadania