Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę o kolejnych szczeblach kariery oraz konieczności ciągłego dokształcania swoich umiejętności.
Powiązania z EKK:
  • IS1A_K01
    Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz potrafi inspirować i organizować uczenie się innych osób