Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę o możliwości wykorzystania patentów w praktyce
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W13
    Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego