Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka zawodowa 4 tygodnie
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę praktyczną w zakresie pracy w przedsiębiorstwie
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W12
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia dzałalności gospodarczej oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości