Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Autozarządzanie i rozwój
Efekt kształcenia:
student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli wychowawcy
Powiązania z EKK:
  • EI1A_U09
    posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli wychowawcy