Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium Fizyki Współczesnej I: ciało stałe, nanofizyka i nowe materiały
Efekt kształcenia:
Posiada orientację na temat kwantowo mechanicznych procesów i zjawisk w układach nanoskopowych . Demonstrates knowledge on quantum-mechanical processes and effects in nanoscopic systems.
Powiązania z EKK:
 • FI3A_W01
  Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową i wiedzę na zaawansowanym, szczegółowym poziomie w zakresie tematyki prowadzonych badań.
 • FI3A_W02
  Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań.
 • FI3A_W03
  Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych.
 • FI3A_W04
  Ma wiedzę na temat wybranych problemów z filozofii nauki lub mikro- i makroekonomii.