Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria oprogramowania
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat procesu wytwarzania oprogramowania oraz rozumie znaczenie podziału procesu wytwarzania oprogramowania na czynności związane ze zebraniem wymagań, specyfikacją, projektowaniem, implementacją, testowaniem i wdrażaniem.
Powiązania z EKK:
  • EI2A_W06
    posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą pojęć oraz narzędzi informatyki
  • EI2A_W11
    posiada wiedzę z zakresu organizacji działalności inżynierskiej i zarządzania zespołem