Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria oprogramowania
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat projektowania oprogramowania oraz zna typy diagramów i narzędzia UML wspierające prace projektowe.
Powiązania z EKK:
  • EI2A_W06
    posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą pojęć oraz narzędzi informatyki
  • EI2A_W11
    posiada wiedzę z zakresu organizacji działalności inżynierskiej i zarządzania zespołem