Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria oprogramowania
Efekt kształcenia:
Student wie jakie kryteria powinny spełniać poprawne projekty oprogramowania oraz rozumie znaczenie podstawowych mechanizmów obiektowości.
Powiązania z EKK:
  • EI2A_W06
    posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą pojęć oraz narzędzi informatyki
  • EI2A_W11
    posiada wiedzę z zakresu organizacji działalności inżynierskiej i zarządzania zespołem