Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria oprogramowania
Efekt kształcenia:
Student umie wykonać projekt architektury aplikacji z wykorzystaniem narzędzi UML oraz diagramów UML.
Powiązania z EKK:
  • EI2A_U01
    potrafi operować specjalistyczną informacją w szczególności dokonywać jej interpretacji i krytycznej analizy, również w języku obcym
  • EI2A_U02
    potrafi komunikować się w zakresie problemów technicznych i informatycznych, z wykorzystaniem różnych technik, również w języku obcym
  • EI2A_U06
    potrafi ocenić możliwości zastosowania nowych rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej, informatyki i dydaktyki