Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria oprogramowania
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole podczas prac nad aplikacją, a także potrafi uzasadnić i obronić rozwiązania przyjęte podczas prac nad aplikacją
Powiązania z EKK:
  • EI2A_K04
    potrafi pracować w zespole z uwzględnieniem różnych ról
  • EI2A_K06
    rozumie rolę społeczną absolwenta kierunku technicznego w szczególności potrafi w sposób zrozumiały przekazywać niespecjalistom informacje o charakterze technicznym