Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W07
    ma wiedzę w zakresie chemii obejmującą terminologię, pojęcia i prawa chemii, zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej, elementy chemii jądrowej, elementy fizykochemii, a także właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i właściwości najważniejszych grup związków chemicznych