Komponenty systemu

Programy studiów - krok po kroku

 1. Wprowadzanie programu studiów - dodawanie nowego programu
 2. Wprowadzanie programu studiów - funkcjonalności planera (interaktywnego układania programu)
 3. Moduły współdzielone w programach studiów
 4. Dodawanie bloków obieralnych do programu studiów
 5. Dodawanie języków obcych do programu studiów

Moduły

 1. Dodawanie nowego modułu
 2. Dodawanie nowej grupy modułów
 3. Korzystanie z matrycy powiązań grupy modułów

Kierunki, specjalności

 1. Dodawanie nowego kierunku
 2. Dodawanie nowej specjalności
 3. Zmiana nazwy lub kodu kierunku/specjalności

Eksport danych

 1. Eksport dokumentów do PDF dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 2. Eksport karty modułu do PDF
 3. Szybki eksport wielu kart modułów do PDF
 4. Eksport karty toku studiów do PDF lub XLS
 5. Szybki eksport wielu kart toków studiów do PDF lub XLS

Często zadawane pytania

Korzystanie z systemu.

 1. Czy systemy Syllabus i Wirtualna Uczelnia są w jakiś sposób ze sobą powiązane?
 2. Hasło, które wpisuję podczas logowania nie działa, dlaczego?
 3. Nie mogę zalogować się do systemu. Co mam zrobić?
 4. Kiedy próbuję się zalogować, otrzymuję informację, że moje konto nie jest aktywne, dlaczego?
 5. Podczas rejestracji nie było pola możliwością wyboru tytułu naukowego. Czy mogę jakoś go ustawić?
 6. Co powinnam/powinienem wybrać podczas rejestracji w polu Do czego potrzebujesz konta?
 7. Zmieniłam(em) swój adres e-mail dodany do systemu jako mój login. Czy mogę go zmienić?
 8. Układ strony wyświetlany w mojej przeglądarce wydaje się być niepoprawny, a niektóre elementy strony nie działają. Dlaczego?

Programy studiów

 1. Otrzymałam(em) informację, że mam uzupełnić moduł w systemie, ale nie wiem jak się za to zabrać. Od czego należy zacząć?
 2. Dlaczego przy modułach znajduje się czerwona ikonka ze znakiem wykrzyknika?
 3. Dlaczego nie mogę znaleźć interesującego mnie programu studiów, mimo że na danym Wydziale taki kierunek napewno jest prowadzony?
 4. Jak czytać kody modułów?

Programy studiów - krok po kroku

 1. Wprowadzanie programu studiów - dodawanie nowego programu
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 2. Wprowadzanie programu studiów - funkcjonalności planera (interaktywnego układania programu)
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 3. Moduły współdzielone w programach studiów

  Moduły współdzielone są zwykłymi modułami z tą róznicą, że mogą być udostępniane innym wydziałom.

  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 4. Dodawanie bloków obieralnych do programu studiów

  Bloki obieralne, bloki obieralne do wyboru lub "całkowicie obieralne" to nic innego jak odpowiednio utworzone i przypisane grupy modułów do semestru. Poniżej dowiesz się, jak wygląda każda z nich oraz jak ją utworzyć i przypisać do programu studiów.
  Dodawanie w programie takich odpowiednio przygotowanych zbiorów modułów ma na celu poprawę czytelności programu studiów oraz jednoznaczne określenie, co student może wybierać, kiedy i na jakich zasadach.

  • Blok obieralny - wybór modułów obieralnych

   Snapshot111

   Blok obieralny może się składać z jednego lub więcej przypisanych modułów. Student, aby zaliczyć blok musi spełnić pewne określone warunki. Warunkami tymi może być z góry narzucona minimalna liczba punktów ECTS do jego zaliczenia, lub inne warunki możliwe do określenia w polu Zasady wyboru grup/modułów.

   Przykład:
   W bloku obieralnym Geomechanika/Mechanika górotworu przedstawionym powyżej, student ma do wyboru dwa moduły. Liczba punktów ECTS do zaliczenia bloku wynosi 2 i zgodnie z jego zasadami wyboru modułów, student musi wybrać jeden moduł do zaliczenia bloku.

   Zobacz jak dodać blok obieralny do programu studiów.

  • Bloki obieralne w grupach - wybór całych bloków

   Snapshot113

   Blok obieralny w grupach, to rozwinięcie bloku obieralnego, tj. student zamiast modułów, wybiera cały blok obieralny, z którego musi zrealizować wszystkie moduły.

   Przykład:
   W bloku obieralnym Bloki tematyczne przedstawionym powyżej, student ma do wyboru dwa bloki obieralne, z których na podstawie zasad wyboru musi wybrać jeden blok.

   Zobacz jak dodać blok obieralny w grupach do programu studiów.

  • Bloki całkowicie obieralne

   Snapshot114

   Blok całkowicie obieralny nie zawiera domyślnie żadnych modułów, ani grup modułów do wyboru. Student do jego zaliczenia musi tylko spełnić warunki określone w Zasady wyboru grup/modułów. Pula modułów do wyboru zazwyczaj definiowana jest w semestrze 0.

   Przykład:
   W bloku całkowicie obieralnym Moduły obieralne IS1 - sem.4 przedstawionym powyżej, student ma zrealizować moduły za co najmniej 14 punktów ECTS. Dodatkowo narzucono tutaj konieczność wyboru modułu z wybranego wcześniej bloku.

   Zobacz jak dodać blok całkowicie obieralny do programu studiów.

  Jak przypisać blok obieralny do programu studiów
  Uwaga! Aby przypisać blok obieralny do programu studiów, musisz go najpierw utworzyć. Zobacz tutaj, jeżeli nie wiesz jak to zrobić.
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

  Jak przypisać 'bloki obieralne do wyboru z większej puli' do programu studiów
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

  Jak przypisać blok całkowicie obieralny do programu studiów
  Uwaga! Aby przypisać blok całkowicie obieralny do programu studiów, musisz go najpierw utworzyć. Zobacz tutaj, jeżeli nie wiesz jak to zrobić.
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 5. Dodawanie języków obcych do programu studiów
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

Moduły

 1. Dodawanie nowego modułu
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 2. Dodawanie nowej grupy modułów
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 3. Korzystanie z matrycy powiązań grupy modułów
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

Kierunki, specjalności

 1. Dodawanie nowego kierunku
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 2. Dodawanie nowej specjalności
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

 3. Zmiana nazwy lub kodu kierunku/specjalności
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

Eksport danych

 1. Eksport dokumentów do PDF dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  1. Zaloguj się najpierw do systemu Syllabus.

Korzystanie z systemu.

 1. Czy systemy Syllabus i Wirtualna Uczelnia są w jakiś sposób ze sobą powiązane?

  Wirtualna Uczelnia jest odrębnym systemem, nie mającym związku z Syllabusem. Problemy, które występują w Syllabusie należy zgłaszać używając niebieskiego przycisku z kopertą, przyklejonego do ramki przeglądarki z prawej strony. Uczelniane Centrum Informatyki AGH również nie ma związku z systemem Syllabus i nie świadczy dla niego wsparcia technicznego.

 2. Hasło, które wpisuję podczas logowania nie działa, dlaczego?

  Jeżeli hasło było wpisywane już kilkukrotnie i zbliża się limit możliwych prób do wykorzystania przed zablokowaniem konta, wówczas najłatwiej po prostu zmienić to hasło na nowe. Należy wtedy skorzystać z odnośnika Zmień hasło, dostępnym w panelu logowania.
  Proszę również pamiętać, iż w systemie Syllabus nie obowiązują dane do logowania z systemu Wirtualna Uczelnia.

 3. Nie mogę zalogować się do systemu. Co mam zrobić?

  Przyczyn może być co najmniej kilka, jednakże próbując się zalogować, w razie niepowodzenia system zawsze daje podpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Możliwe przypadki to:

  • Błędny login lub brak zarejestrowanego konta - jeżeli system nie odnalazł podanego adresu e-mail w bazie użytkowników, wtedy zwraca błąd informujący o takiej sytuacji. Należy wtedy upewnić się, że podany adres e-mail rzeczywiście jest poprawny. Jeżeli tak, to znaczy, że w systemie nie ma jeszcze takiego konta i należy najpierw się zarejestrować.
  • Błędne hasło - jeżeli system zwraca taki komunikat, wtedy należy upewnić się, że wpisane hasło jest poprawne (np. odpowiednia kolejność i wielkość znaków). Jeżeli jednak po kilku próbach wciąż efekt jest taki sam, wówczas można skorzystać z opcji Zmień hasło, dostępnej w formularzu logowania. Po kliknięciu w odnośnik użytkownik zostanie poproszony o swój adres e-mail, na który zostaną wysłane dalsze instrukcje, jak zmienić dotychczasowe hasło.
   Należy tutaj również pamiętać, że maksymalna liczba nieudanych prób logowania wynosi pięć. Jeżeli ta liczba zostanie przekroczona, wtedy konto zostaje zablokowane na czas dwóch godzin. Potem można logować się ponownie.

 4. Kiedy próbuję się zalogować, otrzymuję informację, że moje konto nie jest aktywne, dlaczego?

  Po rejestracji Twoje konto musi zostać aktywowane przez osobę z uprawnieniami Administratora Wydziałowego w systemie. Każda jednostka uczelniana ma co najmniej jedną wyznaczoną taką osobę. Proces aktywacji kont wprowadzono w celu uniknięcia dostępu do pewnych treści systemu przez osoby nieupoważnione.

 5. Podczas rejestracji nie było pola możliwością wyboru tytułu naukowego. Czy mogę jakoś go ustawić?

  Tytuł naukowy można uzupełnić po zalogowaniu do systemu klikając w odnośnik Moje konto, znajdujący się na górze strony, a następnie w przycisk Edytuj. Po przejściu do widoku edycji konta należy wybrać właściwy tytuł z listy słownikowej Tytuł naukowy.

 6. Co powinnam/powinienem wybrać podczas rejestracji w polu Do czego potrzebujesz konta?

  Jeżeli potrzebujesz konta tylko do wypełnienia swoich modułów, to wybierz Wypełnianie modułów. Jeżeli natomiast jesteś osobą, która odpowiada za program studiów i/lub EKK, to wybierz Dostęp do EK oraz tworzenia programów studiów wraz z modułami.

 7. Zmieniłam(em) swój adres e-mail dodany do systemu jako mój login. Czy mogę go zmienić?

  Tak, w tym celu należy najpierw zalogować się do systemu, a następnie edytować swoje konto klikając w odnośnik Moje konto, znajdujący się na górze strony, a potem w przycisk Edytuj. Po przejściu do widoku edycji konta należy zmienić swój e-mail i zapisać zmiany.

 8. Układ strony wyświetlany w mojej przeglądarce wydaje się być niepoprawny, a niektóre elementy strony nie działają. Dlaczego?

  Prawdopodobnie korzystasz z przeglądarki internetowej, która nie jest zalecana i niezgodna z przyjętymi obecnie standardami. Zaleca się korzystanie z przeglądarek Firefox (min. 3.5), Google Chrome, Opera (min. 11) lub Safari. Internet Explorer nawet w wersji 9 nie jest przeglądarką zalecaną.

Programy studiów.

 1. Otrzymałam(em) informację, że mam uzupełnić moduł w systemie, ale nie wiem jak się za to zabrać. Od czego należy zacząć?

  Upewnij się najpierw, czy masz już założone konto w systemie. W tym celu spróbuj się zalogować na swój najczęściej używany adres e-mail, znajdujący się w uczelnianej domenie (*.agh.edu.pl). Jeżeli otrzymasz komunikat, że Twoje hasło jest niepoprawne, tzn. że Twoje konto już istnieje. W celu zmiany hasła postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie: Nie mogę zalogować się do systemu. Co mam zrobić?, a tam Błędne hasło.
  Jeżeli natomiast w komunikacie z błędem jest informacja, że nie ma w systemie konta z takim adresem e-mail, wówczas również należy przejść do odnośnika podanego przed chwilą, jednakże do podpunktu Błędny login lub brak zarejestrowanego konta.

  Jeżeli posiadasz już konto i możesz się zalogować, przejdź do zakładki Moduły i przystąp do ich wypełniania. Jeśli będziesz potrzebował(a) pomocy podczas wypełniania modułu, kliknij w ikonkę ze znakiem zapytania, znajdującą się na bocznym niebieskim pasku. Zawarto tam najczęściej zadawane pytanie związane z wypełanieniem modułów.

 2. Dlaczego przy modułach znajduje się czerwona ikonka ze znakiem wykrzyknika?

  Ikonka ta oznacza, że dany moduł nie został opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną. Najczęściej oznacza to, że treść modułu nie została przez nią uzupełniona, ponieważ aby opublikować moduł, należy spełnić najpierw pewne warunki.

 3. Dlaczego nie mogę znaleźć interesującego mnie programu studiów, mimo że na danym Wydziale taki kierunek napewno jest prowadzony?

  Prawdopodobnie dlatego, że taki program studiów nie został dodany do systemu. Możesz wtedy spróbować skontaktować się z danym Wydziałem i poinformować o zaistniałej sytuacji, ponieważ Wydziały mają obowiązek publikować swoją ofertę dydaktyczną w elektronicznym Syllabusie.

 4. Jak czytać kody modułów?

  Przykładowy kod modułu ABC-x-yzz-u zawiera informacje o:

  • A - kod Wydziału
   • E - Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
   • S - Energetyki i Paliw
   • J - Fizyki i Informatyki Stosowanej
   • D - Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
   • B - Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
   • G - Górnictwa i Geoinżynierii
   • H - Humanistyczny
   • I - Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
   • C - Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
   • M - Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
   • R - Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
   • N - Metali Nieżelaznych
   • A - Matematyki Stosowanej
   • O - Odlewnictwa
   • W - Wiertnictwa, Nafty i Gazu
   • Z - Zarządzania
  • BC - kod kierunku,
  • x - stopień studiów
   • 1 - Studia I stopnia
   • 2 - Studia II stopnia
   • 3 - Studia III stopnia
  • y - numer semestru,
  • zz - numer modułu w obrębie semestru,
  • u - typ studiów
   • S - Stacjonarne
   • N - Niestacjonarne
   • W - Wieczorowe