Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
MEI-1-314-s Edukacja Techniczno – Informatyczna - stacjonarne studia I stopnia
MEI-2-104-ET-s Edukacja Techniczno – Informatyczna (Edukacja techniczna) - stacjonarne studia II stopnia
MEI-2-113-EI-s Edukacja Techniczno – Informatyczna (Edukacja informatyczna) - stacjonarne studia II stopnia
MEI-2-115-MK-s Edukacja Techniczno – Informatyczna (Metaloplastyka i kształtowanie objętościowe) - stacjonarne studia II stopnia
MIC-1-209-s Inżynieria Ciepła - stacjonarne studia I stopnia
MIC-2-111-EE-s Inżynieria Ciepła (Ekoenergetyka) - stacjonarne studia II stopnia
MIC-2-112-PW-s Inżynieria Ciepła (Powłoki i warstwy ochronne w energetyce) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-1-108-n Inżynieria Materiałowa - niestacjonarne studia I stopnia
MIM-1-108-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
MIM-2-105-IP-n Inżynieria Materiałowa (Inżynieria powierzchni) - niestacjonarne studia II stopnia
MIM-2-105-PS-n Inżynieria Materiałowa (Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych) - niestacjonarne studia II stopnia
MIM-2-105-SM-n Inżynieria Materiałowa (Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów) - niestacjonarne studia II stopnia
MIM-2-106-IJ-n Inżynieria Materiałowa (Inżynieria jakości) - niestacjonarne studia II stopnia
MIM-2-106-IS-n Inżynieria Materiałowa (Inżynieria spajania) - niestacjonarne studia II stopnia
MIM-2-106-MD-s Inżynieria Materiałowa (Materiały dla energetyki i lotnictwa) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-106-SS-n Inżynieria Materiałowa (Inżynieria stali i stopów specjalnych) - niestacjonarne studia II stopnia
MIM-2-110-SM-s Inżynieria Materiałowa (Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-111-IJ-s Inżynieria Materiałowa (Inżynieria jakości) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-111-IP-s Inżynieria Materiałowa (Inżynieria powierzchni) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-111-IS-s Inżynieria Materiałowa (Inżynieria spajania) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-112-PS-s Inżynieria Materiałowa (Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-113-SS-s Inżynieria Materiałowa (Inżynieria stali i stopów specjalnych) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-116-AM-s Inżynieria Materiałowa (Advanced Materials - Processing and Characterization) - stacjonarne studia II stopnia
MIM-2-211-AM-s Inżynieria Materiałowa (Advanced Materials - Processing and Characterization) - stacjonarne studia II stopnia
MIO-1-204-s Inżynieria Obliczeniowa - stacjonarne studia I stopnia
MIS-1-108-n Informatyka Stosowana - niestacjonarne studia I stopnia
MIS-1-205-s Informatyka Stosowana - stacjonarne studia I stopnia
MIS-2-109-IC-s Informatyka Stosowana (Informatyka w technice cieplnej) - stacjonarne studia II stopnia
MIS-2-109-IH-s Informatyka Stosowana (Informatyka w hutnictwie) - stacjonarne studia II stopnia
MIS-2-109-IO-s Informatyka Stosowana (Inżynieria obliczeniowa) - stacjonarne studia II stopnia
MIS-2-109-MT-s Informatyka Stosowana (Modelowanie i technologie informacyjne) - stacjonarne studia II stopnia
MIS-2-109-SI-s Informatyka Stosowana (Systemy informatyki przemysłowej) - stacjonarne studia II stopnia
MIS-2-112-IC-n Informatyka Stosowana (Informatyka w technice cieplnej) - niestacjonarne studia II stopnia
MIS-2-112-IH-n Informatyka Stosowana (Informatyka w hutnictwie) - niestacjonarne studia II stopnia
MIS-2-112-IO-n Informatyka Stosowana (Inżynieria obliczeniowa) - niestacjonarne studia II stopnia
MIS-2-112-MT-n Informatyka Stosowana (Modelowanie i technologie informacyjne) - niestacjonarne studia II stopnia
MIS-2-112-SI-n Informatyka Stosowana (Systemy informatyki przemysłowej) - niestacjonarne studia II stopnia
MME-1-105-n Metalurgia - niestacjonarne studia I stopnia
MME-1-313-s Metalurgia - stacjonarne studia I stopnia
MME-2-107-IT-n Metalurgia (Informatyka w technologii materiałów) - niestacjonarne studia II stopnia
MME-2-107-ME-n Metalurgia (Metalurgia ekstrakcyjna) - niestacjonarne studia II stopnia
MME-2-107-MO-n Metalurgia (Metaloznawstwo i obróbka cieplna) - niestacjonarne studia II stopnia
MME-2-107-PP-n Metalurgia (Plastyczna przeróbka metali) - niestacjonarne studia II stopnia
MME-2-107-TC-n Metalurgia (Technika cieplna) - niestacjonarne studia II stopnia
MME-2-110-IT-s Metalurgia (Informatyka w technologii materiałów) - stacjonarne studia II stopnia
MME-2-110-ME-s Metalurgia (Metalurgia ekstrakcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
MME-2-110-MO-s Metalurgia (Metaloznawstwo i obróbka cieplna) - stacjonarne studia II stopnia
MME-2-110-PP-s Metalurgia (Plastyczna przeróbka metali) - stacjonarne studia II stopnia
MME-2-110-TC-s Metalurgia (Technika cieplna) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wychowanie fizyczne 1
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MEI-1-314-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
mgr Śliwa Jacek (jsliwa@agh.edu.pl)
mgr Biel Piotr (pbiel@agh.edu.pl)
mgr Biel Piotr (pbiel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student doskonali nabyte wcześniej umiejętności w zakresie gry w piłke siatkową, futsal oraz koszykówke.
Nauczanie i doskonalenie pływania.
Pogłębia wiedzę związaną z fizjologią człowieka, metodyką treningu, oraz przechodzi szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu. Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie. Aktywność na zajęciach
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play". Aktywność na zajęciach
M_U003 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów. Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie i uświadamia sobie potrzebę zdrowego stylu życia. Potrafi dobrać i zastosować najbardziej odpowiednią dla siebie formę ruchu. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie. - - - - - - - - - + -
M_U002 Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play". - - - - - - - - - + -
M_U003 Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów. - - - - - - - - - + -
M_U004 Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
 1. KOSZYKÓWKA

  • Indywidualne poruszanie się w ataku bez piłki
  • Chwyty i podania oburącz
  • Kozłowanie
  • Poruszanie się po boisku w obronie
  • Rzut pozycyjny jednorącz z miejsca
  • Rzut w biegu
  • Gra uproszczona i szkolna
  • Podanie jednorącz
  • Zwody
  • Rzut w wyskoku
  • Ścinanie i obieganie
  • Zasłony do i od piłki
  • Obrona zespołowa „każdy swego”
  • Obrona strefowa
  • Atak pozycyjny

 2. SIATKÓWKA

  • Odbicia sposobem górnym
  • Odbicia sposobem dolnym
  • Zagrywka sposobem dolnym i tenisowym
  • Zbicie piłki
  • Blok
  • Przyjęcie i wystawa
  • Pozycje zawodników i strefy na boisku
  • Gra szkolna i uproszczona

 3. PIŁKA NOŻNA HALOWA

  • Podania i przyjęcie piłki
  • Strzały
  • Gra bramkarza
  • Fragmenty gry
  • Gra szkolna i uproszczona

 4. ĆWICZENIA SIŁOWE

  • Zasady bezpieczeństwa
  • Rodzaje ćwiczeń i sposoby ich wykonywania
  • Obwód stacyjny

 5. PŁYWANIE

  Grupa ucząca się pływać:

  • Styl grzbietowy
  • Kraul
   Grupa doskonaląca pływanie
  • Styl grzbietowy
  • Kraul
  • Styl klasyczny
  • Styl motylkowy
  • Elementy ratownictwa

 6. POMOC PRZEDMEDYCZNA

  • Zasady udzielania pomocy przedmedycznej
  • Resuscytacja
  • Zranienia
  • Wypadek drogowy
  • Zalecane pozycje

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w zajęciach WF 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia z Wychowania Fizycznego kończą się zaliczeniem po każdym semestrze