Semestr 1, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-107-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-108-GN-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Matematyka

 
DGK-2-102-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-103-GN-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DGK-2-104-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-105-GN-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+
DGK-2-106-GN-n 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 3
+

Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DGK-2-101-GN-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
+

Semestr 2, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-201-GN-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGK-2-202-GN-n 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
DGK-2-203-GN-n 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGK-2-207-GN-n 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-204-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGK-2-205-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGK-2-206-GN-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+

Semestr 3, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-301-GN-n 27 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
DGK-2-302-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-304-GN-n 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
DGK-2-305-GN-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Pozatechniczne

 
DGK-2-306-GN-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Pozostałe podstawowe

 
DGK-2-303-GN-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Semestr 4, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

 
DGK-2-402-GN-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-403-GN-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGK-2-404-GN-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Praca dyplomowa

 
DGK-2-401-GN-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+