Semestr 1, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
MIS-1-103-n 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+

Inżynierskie

 
MIS-1-105-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Matematyka

 
MIS-1-101-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-107-n 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Pozatechniczne

 
MIS-1-104-n 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Pozostałe podstawowe

 
MIS-1-102-n 21 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+

Obieralny WF

Zasady wyboru grup/modułów: -

0
 
MIS-1-108-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Semestr 2, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
MIS-1-202-n 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Inżynierskie

 
MIS-1-203-n 24 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
MIS-1-204-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Matematyka

 
MIS-1-201-n 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-207-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-208-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Semestr 3, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
MIS-1-302-n 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
MIS-1-303-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
MIS-1-305-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-306-n 18 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 40 6
+

Język obcy

 
MIS-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Matematyka

 
MIS-1-301-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semestr 4, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
MIS-1-403-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
MIS-1-404-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-405-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
MIS-1-406-n 24 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+

Język obcy

 
MIS-1-407-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Obieralne HES I

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów w grupie

3
 
MIS-1-401-n 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 18 3
-
MIS-1-402-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semestr 5, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
MIS-1-504-n 24 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-505-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-506-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-507-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Język obcy do wyboru

 
MIS-1-512-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Obieralne HES II

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
MIS-1-501-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-
MIS-1-502-n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
-

Semestr 6, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
MIS-1-602-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-603-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
MIS-1-604-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-605-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-606-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Język Obcy do wyboru - egzamin

5
 
MIS-1-612-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+

Semestr 7, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
MIS-1-715-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 7 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera spośród przedmiotów z listy

6
 
MIS-1-701-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-
MIS-1-711-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
MIS-1-712-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-
MIS-1-713-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-
MIS-1-714-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-

Blok kierunkowy na sem. 7 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Spośród bloków D1-D3 student wybiera jeden jako blok podstawowy. W ramach bloku podstawowego student realizuje wszystkie trzy przedmioty. Pozostałe dwa przedmioty student wybiera z pozostałych bloków kierunkowych tak, aby zrealizować wymagane limity punktów ECTS.

15
 

Blok kierunkowy D1 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Jezeli blok został wybrany przez studenta jako podstawowym wówczas wszystkie 3 przedmioty z bloku należy zaliczyć w ramach semestru 7.

Jeżeli blok został wybrany przez studenta jako dodatkowy wówczas student wybiera 1 lub 2 przedmioty z bloku i realizuje je w ramach semestru 7.

 
MIS-1-702-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MIS-1-703-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
MIS-1-704-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+

Blok kierunkowy D2 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Jezeli blok został wybrany przez studenta jako podstawowym wówczas wszystkie 3 przedmioty z bloku należy zaliczyć w ramach semestru 7.

Jeżeli blok został wybrany przez studenta jako dodatkowy wówczas student wybiera 1 lub 2 przedmioty z bloku i realizuje je w ramach semestru 7.

 
MIS-1-705-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MIS-1-706-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MIS-1-707-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+

Blok kierunkowy D3 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Jezeli blok został wybrany przez studenta jako podstawowym wówczas wszystkie 3 przedmioty z bloku należy zaliczyć w ramach semestru 7.

Jeżeli blok został wybrany przez studenta jako dodatkowy wówczas student wybiera 1 lub 2 przedmioty z bloku i realizuje je w ramach semestru 7.

 
MIS-1-708-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MIS-1-709-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
MIS-1-710-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+

Semestr 8, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
MIS-1-808-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok kierunkowy na sem. 8 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: W skład grupy wchodzą 2 podgrupy (D4, D5). Należy wybrać jedną z grup i zrealizować wszystkie przedmioty.

15
 

Blok kierunkowy D4 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z bloków D4-D5 i realizuje wszystkie trzy przedmioty wchodzące w skład wybranego bloku kierunkowego.

 
MIS-1-802-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-803-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-804-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok kierunkowy D5 - niestacjonarne

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z bloków D4-D5 i realizuje wszystkie trzy przedmioty wchodzące w skład wybranego bloku kierunkowego.

 
MIS-1-805-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-806-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MIS-1-807-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+