Semestr 1, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
DIS-2-102-IK-n 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-106-IK-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 4
+

Pozatechniczne

 
DIS-2-105-IK-n 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-109-IK-n 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
-

Pozostałe podstawowe

 
DIS-2-103-IK-n 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIS-2-104-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny)

2
 
DIS-2-101-IK-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-107-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-108-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 2, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-202-IK-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Pozostałe podstawowe

 
DIS-2-201-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna - semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

15
 
DIS-2-231-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-232-IK-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-233-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-234-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 3, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-307-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna - semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

10
 
DIS-2-331-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-332-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-333-IK-n 10 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 28 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-305-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-306-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-302-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-303-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-304-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semestr 4, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
DIS-2-409-IK-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-410-IK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-411-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-412-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-413-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-415-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-416-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-417-IK-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-418-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-419-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-420-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-421-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-422-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-423-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-424-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-431-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-432-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-433-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-434-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-