Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-2-106-DE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Inżynierskie

 
JFM-2-107-DE-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-2-109-DE-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 4
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-101-DE-s 28 0 28 0 0 14 0 0 0 0 0 70 5
+
JFM-2-102-DE-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 5
-
JFM-2-103-DE-s 28 0 42 14 0 0 0 0 0 0 0 84 4
-
JFM-2-104-DE-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
JFM-2-105-DE-s 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 14 2
+

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-2-206-DE-s 15 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 33 3
-
JFM-2-207-DE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFM-2-208-DE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy

 
JFM-2-209-DE-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-201-DE-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 6
+
JFM-2-202-DE-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-203-DE-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JFM-2-205-DE-s 20 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
-

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
JFM-2-304-DE-s 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Pozatechniczne

 
JFM-2-303-DE-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 5
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-302-DE-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 3
-

Praca dyplomowa

 
JFM-2-301-DE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JFM-2-006-DE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFM-2-009-DE-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFM-2-018-DE-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFM-2-020-DE-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFM-2-022-DE-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Lankosz Marek).
X-ray physics
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Inżynierskie

 
JFM-2-013-DE-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-014-DE-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-015-DE-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-
JFM-2-016-DE-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
JFM-2-017-DE-s 15 0 0 0 0 15 0 0 14 0 0 44 4
+
JFM-2-019-DE-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Matematyka

 
JFM-2-012-DE-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Obieralne

 
JFM-2-001-DE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-002-DE-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFM-2-003-DE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFM-2-004-DE-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFM-2-007-DE-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JFM-2-008-DE-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozatechniczne

 
JFM-2-021-DE-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
JFM-2-005-DE-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFM-2-010-DE-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFM-2-011-DE-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-