Semestr 1, Październik 2016 - Luty 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
DGK-1-102-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Matematyka

 
DGK-1-101-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
DGK-1-103-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-1-105-s 14 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
DGK-1-106-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DGK-1-107-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Pozostałe podstawowe

 
DGK-1-104-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Wychowanie fizyczne

 
DGK-1-109-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Semestr 2, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
DGK-1-202-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Matematyka

 
DGK-1-203-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-1-205-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
DGK-1-207-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
DGK-1-208-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
DGK-1-209-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-
DGK-1-210-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Pozostałe podstawowe

 
DGK-1-204-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Wychowanie fizyczne

 
DGK-1-211-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Semestr 3, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
DGK-1-302-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-1-301-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DGK-1-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
DGK-1-304-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGK-1-305-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGK-1-306-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-1-307-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
DGK-1-308-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGK-1-309-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Wychowanie fizyczne

 
DGK-1-310-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Semestr 4, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
DGK-1-401-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
DGK-1-404-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGK-1-405-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-1-406-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGK-1-408-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGK-1-409-s 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 2
-

Pozostałe podstawowe

 
DGK-1-402-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 5, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
DGK-1-501-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-1-503-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGK-1-504-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
DGK-1-502-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w semestrze 5

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 3 bloki z poniższych 5

18
 

Blok modułów specjalizujących: Geodezja Górnicza

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGK-1-505-s 7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-
DGK-1-506-s 7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-

Blok modułów specjalizujących: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGK-1-507-s 7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-
DGK-1-508-s 7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-

Blok modułów specjalizujących: Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGK-1-511-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Mikrut Sławomir).
Obrazowe techniki pomiarowe
7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-
DGK-1-512-s 7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-

Blok modułów specjalizujących: Geomatyka

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGK-1-513-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Kozioł Krystian).
Podstawy programowania aplikacji geoinformatycznych
7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-
DGK-1-514-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Kozioł Krystian).
Geowizualizacja kartograficzna
7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-

Blok modułów specjalizujących: Gospodarka Nieruchomościami i Kataster

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGK-1-509-s 7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-
DGK-1-510-s 7 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 37 3
-

Semestr 6, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
DGK-1-601-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-1-603-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Pozatechniczne

 
DGK-1-602-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kapralska Łucja ).
Autoprezentacja i komunikacja społeczna
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Praktyka zawodowa

4
 
DGK-1-604-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w semestrze 6

Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja bloków specjalizujących wybranych w sem 5

15
 

Blok modułów specjalizujących: Geodezja Górnicza

 
DGK-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów specjalizujących: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

 
DGK-1-606-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów specjalizujących: Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

 
DGK-1-607-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Blok modułów specjalizujących: Geomatyka

 
DGK-1-608-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów specjalizujących: Gospodarka Nieruchomościami i Kataster

 
DGK-1-609-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł).
Kataster i gospodarka nieruchomościami II
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 7, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
DGK-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+
DGK-1-703-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok modułów obieralnych informatycznych GiK

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 moduł z listy.

4
 
DGK-1-702-s 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 26 45 4
-
DGK-1-704-s 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 26 45 4
-
DGK-1-705-s 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 26 45 4
-
DGK-1-708-s 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 26 45 4
-

Blok modułów obieralnych uzupełniających GiK

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 moduły z listy

6
 
DGK-1-709-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-712-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-713-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-714-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-716-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-717-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-718-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-719-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGK-1-720-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybierra 1 moduł z listy

4
 
DGK-1-707-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGK-1-721-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGK-1-722-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-