Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 
DGK-2-106-GF-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DGK-2-107-GF-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
DGK-2-109-GF-s 6 0 14 10 0 0 0 0 0 0 8 38 2
-
DGK-2-110-GF-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
DGK-2-111-GF-s 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
DGK-2-112-GF-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Matematyka

 
DGK-2-101-GF-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GF-s 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 3
+
DGK-2-103-GF-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DGK-2-104-GF-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
DGK-2-105-GF-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Pozatechniczne

 
DGK-2-113-GF-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 
DGK-2-204-GF-s 18 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
+
DGK-2-205-GF-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGK-2-206-GF-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
DGK-2-207-GF-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GF-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GF-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GF-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

 
DGK-2-301-GF-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
DGK-2-303-GF-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
DGK-2-308-GF-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

moduł obieralny w języku obcym na specjalności Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

3
 
DGK-2-302-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-305-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-306-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-307-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-