Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOMATYKA

 
DGK-2-106-GM-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DGK-2-107-GM-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
DGK-2-108-GM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
DGK-2-109-GM-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 14 56 2
-
DGK-2-110-GM-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 42 2
-
DGK-2-111-GM-s 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-

Matematyka

 
DGK-2-101-GM-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GM-s 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 3
+
DGK-2-103-GM-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DGK-2-104-GM-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
DGK-2-105-GM-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Pozatechniczne

 
DGK-2-112-GM-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOMATYKA

 
DGK-2-204-GM-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 15 60 5
+
DGK-2-205-GM-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGK-2-206-GM-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 15 60 4
-
DGK-2-207-GM-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-202-GM-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGK-2-203-GM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOMATYKA

 
DGK-2-301-GM-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-302-GM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGK-2-303-GM-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Praca dyplomowa

 
DGK-2-304-GM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+