Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
JIS-2-101-GK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-102-GK-s 28 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JIS-2-103-GK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JIS-2-104-GK-s 14 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów - sem. 1

9
 
JIS-2-105-GK-s 18 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
JIS-2-106-GK-s 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 1 GKiPO

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 3 punktów ECTS.

3
 

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
JIS-2-203-GK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Pozatechniczne

 
JIS-2-204-GK-s 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-201-GK-s 30 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 72 5
-
JIS-2-202-GK-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-

Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów - sem. 2

8
 
JIS-2-205-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-206-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 2 GKiPO

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 3 punktów ECTS.

3
 

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-302-GK-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Praca dyplomowa

 
JIS-2-301-GK-s 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 20
+
JIS-2-303-GK-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JIS-2-014-GK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-024-GK-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Inżynierskie

 
JIS-2-001-GK-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-002-GK-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-003-GK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-004-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-005-GK-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-2-006-GK-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-2-007-GK-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-008-GK-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-009-GK-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-010-GK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-011-GK-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-012-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-2-013-GK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-015-GK-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JIS-2-016-GK-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JIS-2-018-GK-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-019-GK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-020-GK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-021-GK-s 0 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-022-GK-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-023-GK-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-025-GK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-027-GK-s 0 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 90 6
+

Matematyka

 
JIS-2-017-GK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-026-GK-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+