Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
JIS-2-104-AD-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-101-AD-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JIS-2-102-AD-s 28 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JIS-2-103-AD-s 14 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Modelowanie i analiza danych - sem. 1

8
 
JIS-2-105-AD-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
JIS-2-106-AD-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 1 MiAD

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
JIS-2-205-AD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Pozatechniczne

 
JIS-2-204-AD-s 30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-202-AD-s 30 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 72 5
-
JIS-2-203-AD-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-

Modelowanie i analiza danych - sem. 2

7
 
JIS-2-201-AD-s 30 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-
JIS-2-206-AD-s 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 2 MiAD

Zasady wyboru grup/modułów: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 4 punktów ECTS.

4
 

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-303-AD-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Praca dyplomowa

 
JIS-2-301-AD-s 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 20
+
JIS-2-302-AD-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
JIS-2-025-AD-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-026-AD-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Inżynierskie

 
JIS-2-001-AD-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-003-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-005-AD-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-2-007-AD-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-008-AD-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-010-AD-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-012-AD-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JIS-2-013-AD-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JIS-2-015-AD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-016-AD-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 5
-
JIS-2-017-AD-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JIS-2-018-AD-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JIS-2-021-AD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-022-AD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-023-AD-s 0 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-024-AD-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-027-AD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-029-AD-s 0 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 90 6
+

Matematyka

 
JIS-2-019-AD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
JIS-2-002-AD-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-004-AD-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-006-AD-s 30 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 70 6
-
JIS-2-009-AD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-011-AD-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-014-AD-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-2-020-AD-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JIS-2-028-AD-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+