Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
DIS-2-102-GN-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-107-GN-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 4
+
DIS-2-108-GN-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Pozatechniczne

 
DIS-2-106-GN-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-2-113-GN-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Pozostałe podstawowe

 
DIS-2-103-GN-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
DIS-2-104-GN-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-2-105-GN-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny) - GN

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z poniższych kursów specjalistycznych.

2
 
DIS-2-101-GN-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DIS-2-114-GN-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DIS-2-115-GN-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DIS-2-116-GN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia - język hiszpański w pracy i biznesie
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIS-2-109-GN-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
DIS-2-110-GN-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIS-2-111-GN-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
DIS-2-112-GN-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-201-GN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Gospodarka Niskoemisyjna

Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

25
 
DIS-2-252-GN-s 30 0 0 22 0 0 0 0 0 0 6 58 5
+
DIS-2-253-GN-s 30 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 72 6
+
DIS-2-254-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-255-GN-s 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 29 2
-
DIS-2-256-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-257-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-258-GN-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
DIS-2-309-GN-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-310-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-311-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-312-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-313-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-314-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-315-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-316-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-317-GN-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-318-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-319-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-320-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-321-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-322-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-324-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-325-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-331-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-334-GN-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-335-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej jeden moduł z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-302-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-303-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-304-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-