Semestr 1, Marzec 2017 - Wrzesień 2017

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
DIS-2-102-IK-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-107-IK-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 4
+
DIS-2-108-IK-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Pozatechniczne

 
DIS-2-106-IK-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-2-113-IK-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Pozostałe podstawowe

 
DIS-2-103-IK-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
DIS-2-104-IK-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
DIS-2-105-IK-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny) - IK

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z poniższych kursów specjalistycznych.

2
 
DIS-2-101-IK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DIS-2-114-IK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DIS-2-115-IK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DIS-2-116-IK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
DIS-2-117-IK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Bluszcz Lucjan).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia - język hiszpański w pracy i biznesie
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIS-2-109-IK-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
DIS-2-110-IK-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIS-2-111-IK-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
DIS-2-112-IK-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 2, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-201-IK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna

Zasady wyboru grup/modułów: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

25
 
DIS-2-232-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-233-IK-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-234-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-235-IK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-236-IK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-237-IK-s 15 0 0 24 0 0 0 0 0 0 4 43 3
-
DIS-2-238-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
DIS-2-309-IK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-310-IK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-311-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-312-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-313-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-314-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-315-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-316-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-317-IK-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-318-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-319-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-320-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-321-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-322-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-323-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-324-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-325-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-331-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-333-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-334-IK-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-335-IK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej jeden moduł z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-302-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-303-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-304-IK-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-